Ο Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Ευρώπη

Ο Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Ευρώπη

last update on: 08/11/2022

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη κατανόησης της έννοιας του διαπολιτισμικού
διαλόγου. Η ενότητα είναι δομημένη σε πέντε μαθήματα, καθένα από τα οποία προσφέρει ένα
εννοιολογικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές που δημιουργούν τα στέρεα θεμέλια του διαπολιτισμικού
διαλόγου. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά τα μαθήματα βοηθούν στη δημιουργία νέων
ευκαιριών μάθησης που μπορούν να συνεισφέρουν σε έναν καλύτερο κόσμο, όπου ο πολιτισμός και η
ποικιλομορφία δεν χρησιμοποιούνται ως επιχείρημα για τον κοινωνικό αποκλεισμό.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγικό βίντεο

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε μαθήματα

 • Επεξεργασία μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων κατά την ανάπτυξη των μαθημάτων

 • Παροχή βιβλιογραφίας και παραπομπών για περαιτέρω επεξεργασία

 • Τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να ορίζουν τον διαπολιτισμικό διάλογο & να γνωρίζουν τον επίσημο ορισμό που έχει δοθεί
  από το Συμβούλιο της Ευρώπης.

 • Να γνωρίζουν ποιες είναι οι κύριες έννοιες του διαπολιτισμικού διαλόγου (στερεότυπα,
  προκαταλήψεις, διακρίσεις).

 • Να γνωρίζουν το ρόλο του διαπολιτισμικού διαλόγου στη σημερινή κοινωνία μας

 • Nα γνωρίζουν την ψηφιακή διάσταση του διαπολιτισμικού διαλόγου

 • Nα εξοικειωθούν με τη "Λευκή Βίβλο για τον διαπολιτισμικό διάλογο".

 • Να αναγνωρίσουν τα εμπόδια & τις προκλήσεις που εμποδίζουν την οικοδόμηση του
  διαπολιτισμικού διαλόγου

 • Να συζητούν για το μέλλον του διαπολιτισμικού διαλόγου : ανάγκες που έχουν εντοπιστεί και
  πολιτικές που πρέπει να εφαρμοστούν στην πράξη

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μάθημα 1. Εισαγωγή: Τι είναι ο διαπολιτισμικός διάλογος;
Μάθημα 2. Διαπολιτισμικός διάλογος και ο κόσμος στον οποίο ζούμε
Μάθημα 3. Διαπολιτισμικός διάλογος: Ο θεσμικός νόμος και η Λευκή Βίβλος
Μάθημα 4. Διαπολιτισμικός διάλογος: Οι προκλήσεις για την επίτευξη του
Μάθημα 5. Το μέλλον του διαπολιτισμικού διαλόγου

ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το ακόλουθο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην Ενότητα 1:

 • σύντομη ιστορία της έννοιας του διαπολιτισμικού διαλόγου

 • ο επίσημος ορισμός της έννοιας του διαπολιτισμικού διαλόγου

 • ορισμός της ποικιλομορφίας

 • έγγραφα και έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 • Ορισμός βασικών όρων (πλουραλισμός, διακρίσεις, ρατσισμός, ξενοφοβία, προκατάληψη,
  εκμετάλλευση, κοινωνική συνοχή)

 • Ο κοινωνικοπολιτιστικός αντίκτυπος του COVID-19

 • Ο κοινωνικοπολιτιστικός αντίκτυπος του COVID-19

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο τέλος κάθε μαθήματος, ο μαθητής αξιολογείται μέσω ενός σύντομου τεστ με ερωτήσεις
σωστού-λάθους και ερωτήσεις ελέγχου με βάση τη θεωρία του μαθήματος που αναπτύχθηκε.