Κατάλογος εκπαίδευσης

Ο Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Ευρώπη

Ο Διαπολιτισμικός Διάλογος στην Ευρώπη

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Η ενότητα αυτή έρχεται ως απάντηση στην ανάγκη κατανόησης της έννοιας του διαπολιτισμικού
διαλόγου. Η ενότητα είναι δομημένη σε πέντε μαθήματα, καθένα από τα οποία προσφέρει ένα
εννοιολογικό πλαίσιο και τις βασικές αρχές που δημιουργούν τα στέρεα θεμέλια του διαπολιτισμικού
διαλόγου. Οι πληροφορίες που παρέχονται σε αυτά τα μαθήματα βοηθούν στη δημιουργία νέων

...

Τοπικές Κοινότητες: Δρώντας Διαπολιτισμικά

Τοπικές Κοινότητες: Δρώντας Διαπολιτισμικά

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

...

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

...

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Σήμερα, η Βιώσιμη Ανάπτυξη ακολουθεί και καθορίζει όλες τις πτυχές της εκπαίδευσης, της απασχόλησης, της τεχνολογίας και γενικά της προόδου. Όλο και περισσότεροι πολίτες ανησυχούν γι' αυτήν, επειδή είναι απόλυτα συνδεδεμένη με το μέλλον μας. Στην Ενότητα 3, ορίζεται η έννοια της Βιώσιμης Ανάπτυξης, με όλες τις διαδικασίες και τις πτυχές που αυτή συνεπάγεται....

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Οι διαπολιτισμικές δεξιότητες είναι ζωτικής σημασίας για τις επαγγελματικές, κοινωνικές ή προσωπικές σχέσεις. Η Intelligence Unit του Economist ανέφερε ότι το 90% των στελεχών σε 68 χώρες δηλώνουν ότι η διαπολιτισμική διαχείριση αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση για αυτούς....