ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΚΟΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ

last update on: 09/13/2022

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

Η ενότητα διερευνά τις έννοιες της πολιτιστικής κληρονομιάς, καθώς και τη σημασία της ποικιλομορφίας στην αναπαράσταση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την προώθηση του διαλόγου και της συνοχής μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών κοινοτήτων. Τα μαθήματα ορίζουν τις έννοιες της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σημασία και τις αξίες τους, την ιστορία και τη σημασία της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς, διερευνούν τη σημασία της συμπερίληψης διαφορετικών κοινωνικών και πολιτιστικών ομάδων κατά τον ορισμό και τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζουν τα ζητήματα που σχετίζονται με τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς στο πλαίσιο των διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξετάζουν τις μεθοδολογίες διδασκαλίας για την πολιτιστική κληρονομιά μέσα από τους φακούς της πολιτιστικής ποικιλομορφίας. Δημιουργούν μια εκπαιδευτική πηγή που προσφέρει ποικίλες πληροφορίες, βασισμένες στην πιο πρόσφατη έρευνα και σε παραδείγματα του πραγματικού κόσμου.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 • Εισαγωγικό βίντεο

 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού σε μαθήματα

 • Επεξεργασία μελετών περίπτωσης και παραδειγμάτων κατά την ανάπτυξη των μαθημάτων

 • Παροχή βιβλιογραφίας και παραπομπών για περαιτέρω επεξεργασία

 • Τεστ αξιολόγησης στο τέλος της ενότητας

ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Στο τέλος της ενότητας, οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοήσουν τους βασικούς ορισμούς και τις έννοιες της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και τη σημασία της προστασίας τους

 • Να διαδώσουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτιστική κληρονομιά ως πολύτιμο αγαθό και εργαλείο στον 21ο αιώνα- να υπογραμμίσουν τη σημασία της ποικιλομορφίας στον κόσμο και πώς αυτή συνδέεται και ενισχύεται από τη γνώση της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Να κατανοήσουν τη σημασία της εκπροσώπησης της ποικιλομορφίας και του ρόλου των μειονοτικών κοινοτήτων στη δημιουργία και τη μετάδοση της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Να προβληματιστούν σχετικά με την ποικιλομορφία των πολιτιστικών εκφράσεων ως πηγή αμοιβαίας κατανόησης και ειρηνικής συνύπαρξης

 • Να κατανοήσουν το ζήτημα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από το πρίσμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του δικαιώματος στον πολιτισμό και τις πολιτιστικές εκφράσεις- να επανεξετάσουν τα εκπαιδευτικά εργαλεία για την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη διδασκαλία της πολιτιστικής κληρονομιάς ως εκπαιδευτικό εργαλείο

 • Να επιδείξουν την πολιτιστική κληρονομιά ως εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργεί μια μοναδική προοπτική του κόσμου και της κοινωνίας μας και δείχνει τη σημασία της προστασίας των μοναδικών στοιχείων των πολιτισμών μας;

 • Να προσφέρουν στους αναγνώστες την ευκαιρία να μάθουν για το ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς στη ζωή τους και να συνειδητοποιήσουν καλύτερα το περιβάλλον τους και τις αξίες των πολιτισμών τους.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Μάθημα 1. Πολιτιστική Κληρονομιά – βασικές έννοιες και ορισμοί
Μάθημα 2. Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά
Μάθημα 3. Πολιτιστική κληρονομιά και σεβασμός στη διαφορετικότητα
Μάθημα 4. Πολιτιστική κληρονομιά και ανθρώπινα δικαιώματα
Μάθημα 5. Η πολιτιστική κληρονομιά ως εκπαιδευτικό εργαλείο

ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Το ακόλουθο περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην Ενότητα 4:

 • Ορισμός της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Τύποι πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Η σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και οι αξίες της

 • Ιδιοκτησία επί της πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Ορισμός της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Ορισμός της ζώσας πολιτιστικής κληρονομιάς

 • Ιστορία της έννοιας

 • Σημασία της ζώσας πολιτιστικής Κληρονομιάς

 • Ζώσα Πολιτιστική Κληρονομιά και μειονότητες

 • Η Οικουμενική Διακήρυξη για την πολιτιστική ποικιλομορφία

 • Ποικιλομορφία στην άυλη πολιτιστική κληρονομιά

 • Η άυλη πολιτιστική κληρονομιά ως διαδικασία

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο τέλος κάθε μαθήματος, ο μαθητής αξιολογείται μέσω ενός σύντομου τεστ με ερωτήσεις σωστού-λάθους, ελέγχου και αντιστοίχισης με βάση τη θεωρία του μαθήματος που αναπτύχθηκε.